Pre každého kto sa do tejto situácie dostane je to nepríjemné. Kolízií sa chce každý vyhnúť, no ak sa to už stalo je dobre byť pripravený. Vedieť ako sa v takejto krízovej situácii zachovať, môže v mnohých prípadoch znížiť stres aj následky

Našimi zmluvnými partnermi su:

1. Čo je potrebné urobiť ak ste zavinili poistnú udalosť alebo ste poškodený?

  • Odstavte vozidlo,
  • Poskytnúť prvú pomoc zraneným osobám a privolať zdravotnú službu,
  • Nahlásenie dopravnej nehody Polícii – platí iba v prípade ak škoda nepresiahla hodnotu 3 990€ a obaja vodiči sa dohodli, kto je vinník,
  • Označte miesto dopravnej nehody výstražným trojuholníkom,
  • Zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu Polície – ak sa Polícia volala,
  • Zdržujte sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody.

2. Je potrebné volať Políciu?

Políciu by ste mali volať najmä ak:

   • Účastníkom nehody nie je zrejmý jej priebeh,
   • Vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,
   • Účastník odmieta preukázať svoju totožnosť, nezastavil vozidlo,
   • Ak je vinník nehody neznámy,
   • Došlo k zraneniu osôb alebo úmrtiu
   • Došlo k poškodeniu majetku tretích osôb.

3. Vždy majte pri sebe v aute Záznam o nehode

Stiahnite si záznam o nehode

Vyplnenie záznamu o nehode je priorita číslo 1. Ak máte k dispozícií samo-prepisovacie tlačivo stačí vypísať to. Ak nemáte, môžete si záznam o nehode, ktorý je aj v anglickom a nemeckom jazyku. Nezáleží kým je tlačivo vydané, takže sa nemusíte báť využiť tlačivo, ktoré je na odkaze vyššie.

4. Obhliadka vozidla

Po nahlásení škodovej udalosti poisťovni, sa dohodnete na termíne obhliadky vozidla. Na obhliadku sa dostaví špeciálny technik ktorý nafotí vozidlo a do pár pracovných dní vypočíta škodu a takisto sumu ktorú vám poisťovňa na základe vašej poistky preplatí/poskytne na opravu.

5. Možnosti preplatenia škody na vozidle

   1. Preplatenie škody z PZP – Nastane, ak má vinník platné PZP, spísali ste správu o nehode a vinník škodovú udalosť nahlásil vo svojej poisťovni.
   2. Preplatenie škody z havarijného poistenia (ak je uzatvorené)
   3. Ak neviete určiť vinníka škodovej udalosti, náhradu škody vám poskytne poisťovňa, v ktorej máte uzatvorené havarijné poistenie. Nevýhodou je, že budete musieť hradiť spoluúčasť, ak ju máte dohodnutú v poistnej zmluve.
   4. Preplatenie z garančného fondu SKP – Ak vinník nemá PZP, náhradu škody vám poskytne SKP a využije na to svoj garančný fond. Následne si bude škodu vymáhať od nepoisteného vodiča.
   5. Preplatenie škody priamo od vinníka
   6. Oprava vozidla z vlastných prostriedkov

6. Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

PZP – je povinná poistka ktorú musí mať každý. V prípade škodovej udalosti poisťovňa vinníka preplatí škodu obeti tejto udalosti.

Havarijná poistka – Nie je povinná ale dobrovoľná (príplatková). V prípade škodovej udalosti, aj keď ste vinníkom tak vám poisťovňa preplatí škodu na vozidle alebo vám vozidlo opraví do urč. sumy (výška sumy záleží na zmluve, ktorú máte s poisťovňou podpísanú)

Prajeme vám bezpečnosť na cestách a dúfame že tieto veci nebudete musieť riešiť, tento článok vám ale pomôže k tomu aby ste boli na takéto situácie pripravený.