Poistné udalosti

KOMPLEXNÉ VYBAVENIE POISTNEJ UDALOSTI V AUTORIZOVANOM SERVISE CITROËN

Zverte opravu poškodenia Vášho vozidla autorizovanému servisu Citroën a všetko vybavíte na jednom mieste. – pomoc pri nahlásení poistnej udalosti – obhliadka vozidla bude vykonaná priamo v autorizovanom servise, nemusíte už nikam chodiť – oprava Vášho vozidla bude vykonaná v súlade s normami výrobcu, takže nestrácate záruku – faktúra je uhradená poisťovňou priamo servisu, platíte iba spoluúčasť (1) – počas opravy máte zabezpečenú mobilitu (2) (1) V ojedinelých prípadoch môže byť poisťovňou odmietnuté vystavenie krycieho listu z dôvodu neukončeného šetrenia poistnej udalosti. Z tohto dôvodu môže byť servisom požadovaná úhrada celej sumy za opravu. (2) V závislosti od disponibility náhradných vozidiel. Informujte sa vo svojom autorizovanom servise. V prípade poistnej udalosti kontaktujte náš  servis.